We've detected that your browser may be outdated. We recommend you upgrade your browser to a more recent version.

For the best BagTheWeb experience, we recommend using Google Chrome. .

Toegankelijk vervoer

viewed 558 times and seen via embed 1 time

Dit dossier geeft een overzicht van bronnen die een beeld geven van kwesties die spelen rondom de toegankelijkheid van vervoer in Nederland voor mensen met een beperking. Er zijn in ons land een aantal systemen naast het OV.

1. Regiotaxi (een deeltaxisysteem)
2. Valys, eveneens een deeltaxi maar dan voor buiten de regio, d.w.z. 5 zones of meer
3. Inkomensafhankelijke taxikostenvergoeding (van particuliere taxi's in geval van arbeid als werknemer - UWV hanteert een grens van ca. 30k voor gezinsinkomen)
4. Bruikleenauto's via UWV of gemeente (primaat ligt bij een van de drie bovenstaande)

created June 06, 2010

updated March 11, 2013

joined 06/06/2010
1 bag