We've detected that your browser may be outdated. We recommend you upgrade your browser to a more recent version.

For the best BagTheWeb experience, we recommend using Google Chrome. .

Thật là ý nghĩa khi được trực tiếp đến viếng mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

viewed 37 times

Thật là ý nghĩa khi được trực tiếp đến viếng mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều điểm du lịch hấp dẫn tại mảnh đất Quảng Bình. Chân thành cảm ơn công ty du lịch Khát Vọng Việt, nhất là bạn hướng dẫn viên đã hết sức nhiệt tình chăm lo cho đoàn từ ăn uống, nghỉ ngơi, đi lại. Hi vọng sớm được gặp lại các bạn

https://www.diigo.com/item/note/6uahu/ax5g?k=68bf5e56dbd09a5cff18ef7efd04c3ca

created April 08, 2019

updated April 09, 2019

joined 04/02/2019
1 bag