We've detected that your browser may be outdated. We recommend you upgrade your browser to a more recent version.

For the best BagTheWeb experience, we recommend using Google Chrome. .

KORNOVA-COTA VERA's First Bag

viewed 215 times

kornova-viet.com
Chuyên tư vấn di trú, tư vấn định cư Canada - Mỹ - Châu Âu.
KORNOVA - 12 NĂM TIÊN PHONG & DẪN ĐẦU NGÀNH TƯ VẤN DI TRÚ TẠI VIỆT NAM
30 năm cung cấp dịch vụ tư vấn di trú chuyên nghiệp trên thế giới & 12 năm tiên phong trong lĩnh vực đầu tư định cư tại Việt Nam.
Hỗ trợ hơn 5,000 gia đình nhà đầu tư trên toàn thế giới nhận quyền thường trú ở Canada & Mỹ từ năm 2003.
Thực hiện thành công hồ sơ di trú các nước cho hơn 1,000 gia đình Việt Nam và đủ điều kiện định cư Canada & Mỹ.

created October 03, 2019

updated October 03, 2019

joined 10/03/2019
0 bags