We've detected that your browser may be outdated. We recommend you upgrade your browser to a more recent version.

For the best BagTheWeb experience, we recommend using Google Chrome. .

businews02

businews02

  • Joined December 06, 2019
  • - 0 bags

About businews02

  • Location: united states
  • Web: https://businews.pl/
  • Przyspieszenie rozwoju europejskiej sieci transportowej oraz paliw alternatywnych – to dwa priorytety finansowania w ramach instrumentu CEF Transport Blending Facility. Prywatne i publiczne podmioty mogą się ubiegać w nim o unijne granty na realizację projektów z tych obszarów. Do rozdysponowania jest w sumie 198 mln euro. Dofinansowanie w minimalnej wysokości 1 mln euro na projekt przyznaje Komisja Europejska. Dotacja łączy się z kredytem udzielanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To pierwsza instytucja narodowa, która współpracuje z Komisją Europejką przy wdrażaniu tego programu.

Users who linked to businews02's bags

  • No users yet.

businews02 's RSS feeds:

Bio Przyspieszenie rozwoju europejskiej sieci transportowej oraz paliw...

Recent Bags
Likes 0

no likes yet

Users who linked to businews02's bags

no user yet